LOTUS PRO YOGA

Z nepohody do pohody

Hovorí sa, že keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde. K joge ako takej som sa dostala pred zhruba 7 rokmi a veľmi rýchlo som si uvedomila, že bude súčasť mojej cesty. V Chorvátsku som absolvovala 300 hour Teachers Training Certificate (European Yoga Federation and World Movement for Yoga and Ayurveda) a naďalej si pravidelne rozširujem svoje znalosti v oblasti jogy, meditácie a vôbec znalosťami, ktoré mi pomáhajú rásť, transformovať a napredovať.

Lotus Pro Homeopatia

India 2017

Napriek tomu, že som bola vždy fyzicky aktívna a pravidelne robila rôzne aktivity ako pilates, plávanie, potápanie, lyžovanie, pri objavení jogy som si uvedomila, že mi prináša niečo viac než len krátkodobý pocit radosti z pohybu, ale harmonizuje celé moje bytie, prináša vnútornú pohodu, naplnenie a posilňuje fyzické zdravie. Joga spája a prepája. Praktizovaním jogy tak ako to chápem a vnímam ja, sa učíme prepájať svoje telo, myseľ a dych. Využívame dych, ako nástroj uvedomia si seba samého. Nejde len o fyzické cvičenie, perfektné dosiahnutie pozícií. Utišuje našu večne zaneprázdnenú myseľ a učí nás prevziať za seba zodpovednosť. Nedávať zodpovednosť za svoje životy a rozhodnutia iným. Byť strojcami svojich životov a napĺňať ich význam. Učí nás rozvíjať naše silné stránky, vyzdvihovať a posilňovať to, čo v nás je.

Keďže je každý človek jedinečný a výnimočný, so svojimi možnosťami a obmedzeniami, pozície (asany) sa prispôsobujú človeku, nie človek pozícií. Každý si v praxi vie nájsť to, čo práve potrebuje. Joga nás učí precítiť svoje telo, svoje pocity, aby sme sa lepšie poznali, chápali a navnímali aj tie najjemnejšie zmeny a vedeli na ne reagovať. Zvyšuje celkovú zdatnosť organizmu a ozdravuje ho. Na hodinách Hatha jogy precvičujeme celé telo, naťahujeme každý sval, ponárame sa hlbšie do podstaty nášho bytia, vďaka krátkej meditácii a dychovému cvičeniu, ktoré sú súčasťou praktikovania jogy. Prax mi ukázala, že čím sú pohyby jemnejšie, pomalšie, vedomejšie, efekt z praktikovania je hlbší a silnejší.

Na hodinách Hatha yogy využívam a prepájam aj skúsenosti a vedomosti z absolvovaných kurzov a seminárov:

  • Gong Bath – terapia zvukom a vibrácie Chorvátsko (2018)
  • Kurz Kranio sakrálnej terapie – Slovensko (2018)
  • Transcendental meditation – Chorvátsko (2016)
  • Kvantová transformácia – Slovensko (2016)
  • Vipassana meditation – Nemecko (2015)

Lotus Pro Yoga | Lotus Pro Homeopatia

Recenzie klientov

LOTUSPRO Homeopatia

I would like to thank Mrs. Zuzka very much for her help in finding a return to psychological well-being. Despite the fact that I have believed in homeopathy all my... Viac

Klaudia Lear Avatar Klaudia Lear
27. novembra 2023

Ďakujem za pomoc , za to ,že vďaka Vám a homeopatii sa vyspím a neprekašlem celý deň a noc. Je to až neuveriteľné ,ale mne stačilo užiť homeo jeden... Viac

Alena Michelová Avatar Alena Michelová
13. novembra 2023

Thank you for your help, for the fact that thanks to you and homeopathy I can sleep and not cough all day and night. It's unbelievable, but it was enough... Viac

Alena Michelová Avatar Alena Michelová
13. novembra 2023

Všetky recenzie

BSBa. Zuzana Bisáková, SAKHom

Diplomovaný homeopat, lektor Yogy

Z NEPOHODY DO POHODY!

Alternatívny pohľad na zdravie a skutočné liečenie fyzického, emočného a mentálneho problému bez vedľajších účinkov. Cesta k rovnováhe i k sebe samému.