logo | Lotus Pro Homeopatia
logo | Lotus Pro Yoga
Z nepohody do pohody

Akútne
poradenstvo

Z nepohody do pohody

Celostné
poradenstvo

Z nepohody do pohody

Kurz
homeopatie

O homeopatii

Lotus Pro Homeopatia
Homeopatia je bezpečná, netoxická a účinná alternatívna terapia. Je to samostatný a ucelený systém prírodnej medicíny, ktorý sa používa už vyše 200 rokov. Objavil ju doktor Samuel Hahnemann. Vo svete je druhým najrozšírenejším systémom liečenia. Homeopat vníma klienta individuálne a pri terapii sa zameriava na odstránenie príčiny choroby. Funguje na princípe podobnosti a navracia zdravie na všetkých úrovniach.

PRINCÍP PODOBNOSTI

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR podobné sa lieči podobným je základným princípom homeopatie. To znamená, že látky ktoré vyvolávajú určité príznaky v zdravom tele, sú vhodné pre chorého, ktorého symptómy sa čo najviac podobajú týmto príznakom.

VÝHODY HOMEOPATIE

• prírodná, netoxická liečba
• nepotláča symptómy, odstraňuje príčinu
• nemá kontraindikácie
• môže sa kombinovať s konvenčnou liečbou
• je vhodná pre všetkých bez ohľadu na vek, pre tehotné ženy aj novorodencov.

Homepatiká | Lotus Pro HomeopatiaHomeopatikum pôsobí pre telo ako stimul a má za úlohu vyladiť a dostať organizmus do rovnováhy.

Homeopat sa riadi vždy individuálnymi príznakmi chorého človeka, všíma si jeho prejavy a zohľadňuje jeho osobnosť a jedinečnosť. Zaujíma sa o to, čím je človek iný ako ostatní. Zaoberá sa jeho mentálnym a emočným stavom, jeho povahou, tým, čo ho trápi, čo ho vie nahnevať, na čo je citlivý. Pýta sa na príbehy a situácie v živote, ktoré mohli viesť k ochoreniu alebo mu predchádzali, na osobnú a rodinnú anamnézu.

Ako to prebieha

Z nepohody do pohody

1.

Klient kontaktuje homeopata s problémom, ktorý potrebuje riešiť. Môže sa jednať o problém:

  • fyzický
  • emocionálny
  • mentálny

Klient má problém, ktorý:

  • aj napriek snahe sa nedarí vyriešiť klasickou konvenčnou medicínou
  • klient sa rozhodol, že bude riešiť problém súčasne klasickou konvenčnou aj alternatívnou cestou
  • vzhľadom na stav klienta sa jeho problém neodporúča riešiť metódami konvenčnej medicíny
  • klient už v minulosti pocítil hlboké a zároveň jemné a trvalé účinky na svojom tele a pred riešením problému klasickou cestou sa rozhodne najprv využiť cestu homeopatie
  • klient vníma alternatívny spôsob liečby ako prirodzený spôsob riešenia problému
Z nepohody do pohody

2.

Klient si dohodne termín konzultácie s homeopatom. Konzultácia prebieha formou rozhovoru a pozorovania, kde sa homeopat snaží zistiť informácie ohľadom klientovho problému, ktoré ho povedú k čo najpresnejšiemu výberu homeopatického lieku pre každého klienta individualizovane. Používa pri tom poznatky z Materia Medica, najmodernejší homeopatický počítačový program, protokoly, rôzne overené druhy predpisov.

Každý človek je jedinečný a preto sa homeopat vždy riadi jeho individuálnymi príznakmi a prejavmi, zohľadňuje jeho osobnosť a výnimočnosť. Dôležité sú pocity a vnímanie rôznych situácií, postoje aké človek zaujal, a spôsobom ako sa s nimi vyrovnáva.

Z nepohody do pohody

3.

Homeopat odporučí konkrétne homeopatikum a aj spôsob užívania na základe rôznych druhov predpisov či už ich kombináciou.

Pomôcť môžu rôzne homeopatiká a konkrétny predpis závisí vždy od individuálnych prejavov a potrieb klienta.

Z nepohody do pohody

4.

Klient si dohodne termín kontroly svojho problému. K úspešnému vyriešeniu problému je KONTROLA dôležitá súčasť liečby. Ochota byť pravdivý, otvorený a trpezlivý v procese liečby pomáha k úspešného zvládnutiu problému. I keď liečenie väčšinou prebieha i bez uvedomovania si horeuvedených kvalít.

Recenzie klientov

LOTUSPRO Homeopatia

I would like to thank Mrs. Zuzka very much for her help in finding a return to psychological well-being. Despite the fact that I have believed in homeopathy all my... Viac

Klaudia Lear Avatar Klaudia Lear
27. novembra 2023

Ďakujem za pomoc , za to ,že vďaka Vám a homeopatii sa vyspím a neprekašlem celý deň a noc. Je to až neuveriteľné ,ale mne stačilo užiť homeo jeden... Viac

Alena Michelová Avatar Alena Michelová
13. novembra 2023

Thank you for your help, for the fact that thanks to you and homeopathy I can sleep and not cough all day and night. It's unbelievable, but it was enough... Viac

Alena Michelová Avatar Alena Michelová
13. novembra 2023

Všetky recenzie

BSBa. Zuzana Bisáková, SAKHom

Diplomovaný homeopat, lektor Yogy

Z NEPOHODY DO POHODY!

Alternatívny pohľad na zdravie a skutočné liečenie fyzického, emočného a mentálneho problému bez vedľajších účinkov. Cesta k rovnováhe i k sebe samému.

Z nepohody do pohody